Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest DARIA GURBADA, RUBIKON WINGS – właściciel i administrator Serwisu, firma RUBIKON WINGS z siedzibą 35 MARLWOOD DRIVE, BS10 6SH, BRISTOL, Wielka Brytania, o numerze rejestracyjnym 11957 97295.

 2.   Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do RUBIKON WINGS oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez RUBIKON WINGS.

 3. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA oraz Produktów i usług partnerów handlowych RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 2. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA, reakcji na informacje przesłane RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA oraz Produktów i usług partnerów handlowych RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA oraz Produktów i usług partnerów handlowych RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA.

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

 8. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA.

 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny rubikonwings.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej rubikonwings.com (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony rubikonwings.com nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę rubikonwings.com.

 12. W przypadku uzyskania przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej rubikonwings.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny rubikonwings.com i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej rubikonwings.com, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie rubikonwings.com skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA i dostępnych na rubikonwings.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA zwracać się do czytelników po imieniu.

 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA za pośrednictwem rubikonwings.com możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA oraz partnerów handlowych RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA

 4. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA.

 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu rubikonwings.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA rubikonwings.com.

 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych rubikonwings.com.

 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

 2. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http:// rubikonwings.com /. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do RUBIKON WINGS, DARIA GURBADA serwisu i newsletterów.